Kết quả khảo sát
Bạn biết chúng tôi qua kênh thông tin nào?
Tổng số phiếu : 28

 • Tivi 3 Phiếu
  10.71%
 • Bạn bè 3 Phiếu
  10.71%
 • Internet 19 Phiếu
  67.86%
 • Tờ rơi 3 Phiếu
  10.71%