Kết quả khảo sát
Bạn biết chúng tôi qua kênh thông tin nào?
Tổng số phiếu : 50

 • Tivi 3 Phiếu
  6%
 • Bạn bè 3 Phiếu
  6%
 • Internet 19 Phiếu
  38%
 • Tờ rơi 25 Phiếu
  50%