Kết quả khảo sát
Bạn biết chúng tôi qua kênh thông tin nào?
Tổng số phiếu : 78

 • Tivi 4 Phiếu
  5.13%
 • Bạn bè 4 Phiếu
  5.13%
 • Internet 24 Phiếu
  30.77%
 • Tờ rơi 46 Phiếu
  58.97%