Dai Ha Thinh Google
Danh mục sản phẩm
07/08/2017
Tăng phụ cấp
Công ty TNHH May XK Đại Hà Thịnh
Thông báo 
Giám Đốc Công ty TNHH May XK Đại Hà Thịnh, ký Quyết định tăng mức phụ cấp bắt đầu từ ngày 01/10/2017 cụ thể như sau;
1. Đối tượng là CBCNV chính thức trong công ty.
- Trường hợp bán kính từ 10km trở lên trước đây phụ cấp là 150.000đ/24 công/tháng, tăng lên 350.000đ/24 công/tháng
- Trường hợp bán kính dưới 10km  trước đây phụ cấp là 100.000đ/24 công/tháng, tăng lên 300.000đ/24 công/tháng
* Học việc,lao động thời vụ không dược hưởng chế độ trên.

Số lượt truy cập: 1,331,170
Số người đang online: 1