Dai Ha Thinh Google
Danh mục sản phẩm
11/05/2021
Phương án Chống dịch Covid - 19
Để đảm bảo tốt công tác phòng và chống dịch Covid chúng ta cần phải có Phương án cụ thể;
PHƯƠNG ÁN ỨNG PHÓ VỚI TÌNH HUỐNG DỊCH
A. Kịch bản 1: Chưa có người mắc Covid - 19
STT NỘI DUNG THỰC HIỆN NGƯỜI THỰC HIỆN NGƯỜI GIÁM SÁT GHI CHÚ
1 Thành lập ban chỉ đạo phòng chống dịch tại Công ty Nguyễn Ngọc  An Hoàng Thụ  
2 Đánh giá nguy cơ rủi ro Covid - 1 tại nơi làm việc đối với từng phân xưởng Lê Thị Ngần Hoàng Thụ  
3 Thực hiện cải thiện các điểm chưa đạt trong quá trình đánh giá nguy cơ …… Lê Thị Ngần Hoàng Thụ  
4 Kiểm tra thân nhiệt người ra vào Công ty Nguyễn Viết Khiên+ Đỗ Công Cảnh Hoàng Thụ  
5 Thực hiện  khử khuẩn phương tiện, hàng hóa ra vào Công ty Trần Thị Thảo Hoàng Thụ  
6 Thực hiện giãn cách tại lối ra vào công ty, vào các phân xưởng Nguyễn Thị Mừng Hoàng Thụ  
7 Công tác vệ sinh khử khuẩn phân xưởng lan can, tay nắm cửa hàng ngày Ngô Thị Hằng Hoàng Thụ  
8 Bố trí dung dịch sát khuẩn tại các vị trí ra vào phân xưởng, nhà ăn… Lê Thị Ngần Hoàng Thụ  
9 Thực hiện giãn cách nhà ăn ( chia ca, ngồi so le…) Nguyễn Thị Mừng Hoàng Thụ  
10 Bố trí khu vực cách ly tạm thời đối với trường hơp ho, sốt Nguyễn Thị Mừng Hoàng Thụ  
11 Lên phương án di chuyển khi xuất hiện người có biểu hiện ho, sốt khó thở trong quá trình làm việc Nguyễn Hải Hà Dung Hoàng Thụ  
12 Phân luồng đi cho người làm việc tại từng phân xưởng, hạn chế tiếp xúc chéo giữa các phân xưởng làm việc Lý Thị Hạnh Hoàng Thụ  
13 Tập huấn truyền thông cho người lao động các biện pháp phòng chống dịch Lê Thị Ngần Hoàng Thụ  
14 Hạn chế tụ tập trong giờ nghỉ trưa, giải lao Nguyễn Hải Hà Dung Hoàng Thụ  
15 Niêm yết số điện thoại đường dây nóng ngành y tế, số điện taoij người phụ trách y tế tại Công ty Nguyễn Hải Hà Dung Hoàng Thụ  
16 Cập nhật danh sách các vừng dịch Lê Thị Ngần Hoàng Thụ  
17 Thông báo cho người lao động đi , về từ vùng dịch thực hiện khai báo y tế, cách ly… theo quy định Nguyễn Hải Hà Dung Hoàng Thụ  
18 Giam sát khai báo y tế, cài đặt Bluezone Nguyễn Thị Mừng Hoàng Thụ  
19 Dự kiến các điểm tụ tập kết các ca F1 để đư đi cách ly tập trung và phân luồng Lê Thị Ngần Hoàng Thụ  
20 Dự kiến các điểm tụ tập kết các ca F2 và phương tiện vận chuyển về tự cách ly tại gia đình Lê Thị Ngần Hoàng Thụ  
A. Kịch bản 2: Khi có người mắc Covid - 19 ( có biểu hiện, ho, sốt, khó thở)
STT NỘI DUNG THỰC HIỆN NGƯỜI THỰC HIỆN NGƯỜI GIÁM SÁT GHI CHÚ
 - Đối tượng nghi nhiễm : là người lao động có ít nhất một trong các triệu chứng sau: sôt, ho, đau họng, khó thở, mệt mỏi, đau người, ơn lạnh, hoặc mất vị giác.A29
1 Báo cho tổ trưởng, cán bộ y tế Lý Thị Hạnh Hoàng Thụ  
2 Hướng dẫn, phân luồng người bị ho, sốt …ra khu vực cách ly tạm thời Nguyễn Thị Mừng Hoàng Thụ  
3 Cán bộ thực hiện điều tra dịch tế   Hoàng Thụ  
 + Không có tiền sử dịch tễ : vận chuyển ra cơ sở y tế gần nhất thực hiện khám và điều trị Nguyễn Hải Hà Dung Hoàng Thụ  
 + Có tiền sử dịch tễ liên quan đến dịch Covid -- 19 báo cho trung tâm y tế huyện gần nhất để hối hợp đưa đi cách ly, điều trị theo quy định Nguyễn Hải Hà Dung Hoàng Thụ  
 + Thông báo cho những người tiếp xúc gần trong vòng 3 ngày Nguyễn Hải Hà Dung Hoàng Thụ  
 + Điều tra những người tiếp xúc gần trong vòng 3 ngày Lê Thị Ngần Hoàng Thụ  
 + Thông báo cho những người tiếp xúc gần thực hiện đeo khẩu trang, giữ khoảng cách với mọi người, tự cách ly tại nhà đến khi có kết quả xét nghiệm của trường hợp ho, sốt khó thở.   Hoàng Thụ  
4 Thực hiện vệ sinh khử khuẩn khu vực làm việc, ăn uống,….. Trần Thị Thảo Hoàng Thụ  
5 Cập nhật thông tin, tình hình sức khỏe của người lao động Lê Thị Ngần Hoàng Thụ  
6 Giai quyết chế độ cho người lao động Hoàng Thụ Nguyễn Ngọc An  
C. Kịch bản 3 : Khi có người lao động tại Công ty là F1;
* Khi có ca F1
STT NỘI DUNG THỰC HIỆN NGƯỜI THỰC HIỆN NGƯỜI GIÁM SÁT GHI CHÚ
1 Thông báo cho cán bộ phụ trách công tác phòng chóng dịch Lý Thị Hạnh Hoàng Thụ  
2 Đưa F1 đi cách ly tạm thời Nguyễn Thị Mừng Hoàng Thụ  
3 Liên hệ TTYT gần nhất để phối hợp thực hiện cách ly, điều tra dịch tễ ( F2,3,4…) Lê Thị Ngần Hoàng Thụ  
4 Vận chuyển đến địa điểm cách ly theo quy định Đỗ Công Cảnh Hoàng Thụ  
5 Vệ sinh khử khuẩn nơi làm việc Ngô Thị Hằng Hoàng Thụ  
6 Thông báo đến người lao động Lê Thị Ngần Hoàng Thụ  
7 Giai quyết chế độ cho người lao động Nguyễn Hải Hà Dung Hoàng Thụ  
* Khi có ca F2 (các bước tương tự khi có ca F1…)
STT NỘI DUNG THỰC HIỆN NGƯỜI THỰC HIỆN NGƯỜI GIÁM SÁT GHI CHÚ
1 Thông báo cho cán bộ phụ trách công tác phòng chóng dịch Lý Thị Hạnh Hoàng Thụ  
2 Đưa F2 đi cách ly tạm thời Nguyễn Thị Mừng Hoàng Thụ  
3 Liên hệ TTYT gần nhất để phối hợp thực hiện cách ly, điều tra dịch tễ ( F3,4…) Lê Thị Ngần Hoàng Thụ  
4 Vận chuyển tự cách ly tại nhà Đỗ Công Cảnh Hoàng Thụ  
5 Vệ sinh khử khuẩn nơi làm việc Ngô Thị Hằng Hoàng Thụ  
6 Thông báo đến người lao động Lê Thị Ngần Hoàng Thụ  
7 Giai quyết chế độ cho người lao động Nguyễn Hải Hà Dung Hoàng Thụ  
C. Kịch bản 4 : Khi có người lao động mắc Covid - 19 làm việc tại Công ty
* Trường hợp người lao động đang làm việc tại Công ty
STT NỘI DUNG THỰC HIỆN NGƯỜI THỰC HIỆN NGƯỜI GIÁM SÁT GHI CHÚ
1 Báo cho tổ trưởng, cán bộ y tế Lý Thị Hạnh Hoàng Thụ  
2 Thông báo cho TTYT gần nhất Lê Thị Ngần Hoàng Thụ  
3 Hướng dẫn phân luồng F0 ra khu vực cách ly tạm thời  Nguyễn Thị Núi Hoàng Thụ  
4 Cán bộ thực hiện điều tra dịch tế Nguyễn Thị Mừng Hoàng Thụ  
 + Điều tra những người tiếp xúc gần trong vòng 3 ngày kể từ ngày phát bệnh Nguyễn Thị Mừng Hoàng Thụ  
 + Lập danh sách các ca F1,2,3,4 và thông báo để thực hiện các biện pháp cách ly, phòng chống dịch theo quy định Nguyễn Hải Hà Dung Hoàng Thụ  
 +Hướng dẫn phân luồng các ca F1,2,3,4 đến điểm tập kết Nguyễn Thi Núi Hoàng Thụ  
 + Thông tin cho các ca F1 về tình hình sức khỏe của F0 Lê Thị Ngần Hoàng Thụ  
 + Thông tin tình hình sức khỏe của các ca F1 đến F2 (F2 hết cách ly khi F1 có kết quả xét nghiệm âm tính với Virus Sars Cov 2)   Hoàng Thụ  
5 Thực hiện vệ sinh khử khuẩn khu vực làm việc, ăn uống,….. Trần Thị Thảo Hoàng Thụ  
6 Cập nhật thông tin, tình hình sức khỏe của người lao động Lê Thị Ngần Hoàng Thụ  
7 Giải quyết chế độ cho người lao động  Nguyễn Hải Hà Dung Hoàng Thụ  
*  Trường hợp người lao động được phát hiện thông qua khám sàng lọc tại địa phương
STT NỘI DUNG THỰC HIỆN NGƯỜI THỰC HIỆN NGƯỜI GIÁM SÁT GHI CHÚ
1 Thông báo cho cán bộ phụ trách công tác phòng chống dịch Lý Thị Hạnh Hoàng Thụ  
2 Thông báo cho toàn thể can bộ công nhân viên trong Công ty Nguyễn Thị Núi Hoàng Thụ  
 + Trường hợp tiếp xúc gần trong vòng 3 ngày thực hiện khai báo y tế và thực hiện cách ly theo quy định Nguyễn Thi Núi Hoàng Thụ  
 + Các trường hợp còn lại thực hiện đầy đủ 9K Nguyễn Thi Núi Hoàng Thụ  
3 Liên hệ TTYT gần nhất để phối hợp thực hiện cách ly, điều tra dịch tễ F2,3,4…. Lê Thị Ngần Hoàng Thụ  
 + Lập danh sách các ca F2,3,4 và thông báo cho người lao động trong Công ty Lê Thị Ngần Hoàng Thụ  
4 Căn cứ kết quả điều tra dịch tễ, BLĐ Công ty ra quyết định đóng cửa phân xưởng hoặc Công ty Lê Thị Ngần Hoàng Thụ  
5 Vệ sinh khử khuẩn nơi làm việc Trần Thị Thảo Hoàng Thụ  
6 Giai quyết chế độ cho người lao động Nguyễn Hải Hà Dung Hoàng Thụ  
Thuận thành, ngày 09 tháng 03 năm 2020
CÔNG TY TNHH MAY XUẤT KHẨU ĐẠI HÀ THỊNH
Số lượt truy cập: 1,331,169
Số người đang online: 1